Mėnulio Jaunatis Žuvyse

Kovo 17 d., šeštadienį 15:11 įvyks Mėnulio jaunatis Žuvų ženklo paskutiniuose laipsniuose. Žuvų ženklas Zodiako rate pats paskutinis. Jis simbolizuoja dvasinę brandą, intuiciją, empatiją, pasiaukojimą vardan visuotinio gėrio. Tai paskutinė šių astrologinių metų jaunatis ir ji mums primena, kad viskas sukasi nuolatiniame tėkmės rate. Pabaiga keičia pradžią, o nauja pradžia – pabaigą. Tuoj prasidės nauji astrologiniai metai. Labai tikėtina, kad būtent dabar būsime paprašyti peržiūrėti, kaip išmokome kai kurias praeities pamokas. Viena iš svarbiausių Žuvų ženklo pamokų – nuolankumas. Mes taip dažnai kovojame ir bandome ego, jėgos, asmeninės valios pagalba išspręsti tam tikrus dalykus. Būti nuolankiam, nereiškia pralaimėjimo. Būti nuolankiam – tai pripažinti aukštesnės valios principą ir būti pasiruošusiam priimti tai, ko negali pakeisti. Mums nebūtina išspręsti visų gyvenimo iššūkių vieniems. Jei paleisime užsispyrimą, priešinimąsi ir nuolankiai paprašysime pagalbos savo mokytojų ir dvasinių vedlių, būtinai jos sulauksime.

Ši jaunatis savyje slepia didelę gydančiąją galią, kadangi kartu su Saule ir Mėnuliu Žuvų ženklo pabaigoje bus ir Chironas – sužeistasis gydytojas. Jei turime tam tikrų žaizdų, skaudulių, nuoskaudų, ši energija padės į juos pažiūrėti naujoje šviesoje. Tai puiki proga peržvelgti gyvenimo sritis, kuriose stokojame balanso, atkreipti dėmesį į tuos gyvenimo aspektus, kurie kelia skausmą. Gyvenime kiekvienas turime tam tikrą pamoką, tam tikrą iššūkį, nuo kurio išsisukti tiesiog neįmanoma. Šiuo atveju turime tik dvi alternatyvas – pasirinkti aukos poziciją, skųstis ir kentėti arba pripažinti problemą, vystyti sąmoningumą ir išmokti gyventi darnoje su savo esmine pamoka. Pažvelgdami į skausmą, pripažindami jį, mes su juo susidraugaujame ir jis mums daugiau nebeturi galios.

Chironas Žuvyse prašo peržiūrėti ir atskirties skausmą. Atskirtis – tai tik iliuzija, kuria pasirinkome tikėti dar vaikystėje. Paleidę šią iliuziją, suvoksime, kad kitas nėra svetimas, o tik kažkuri mūsų paties dalis. Tuomet taps natūralu ir lengva dalintis, duoti, linkėti gero, atleisti, pasitikėti kitu. Santykiuose atrasime balansą harmoniją ir taiką. Galėsime jungtis su pasauliu ne iš savo baimių ar trūkumo jausmo, bet per autentiškumą, tikrąjį pašaukimą ir tiesą.

Artėjanti jaunatis – puiki galimybė tvirtai nuspręsti, kokį emocinį toną, kokias vidines būsenas norime kurti savo gyvenime. Pagalvokime, kaip norime jaustis atverdami naujus astrologinius metus. Tai puikus metas pažiūrėti į savo vidų, pabūti sau švelnesniems, giliau save mylėti, atleisti sau. Pykdami dėl savo trūkumų ir ydų, mes tik giliname problemą. Pripažindami ir su meile priimdami savo žmogiškąsias silpnybes, mes randame jėgų jas transformuoti ir paversti stiprybėmis.

Photo by Martin Sattler

Mėnulio simbolika ir reikšmė vaiko horoskope

Astrologijoje Mėnulis simbolizuoja žmogaus esminius poreikius, instinktyvius elgesio modelius, įpročius, pasąmonines sampratas, jausmus bei emocines reakcijas. Mėnulis atstovauja pasąmonės principą. Iškylanti Saulės (sąmoninga) energija priklauso ne tik nuo veiksmo, bet ir nuo formą, sąlygas bei aplinkybes suteikiančios Mėnulio energijos (pasąmonės). Todėl Mėnulį galime suvokti ir kaip tam tikrą indą, plačiąją prasme. Tai yra, aktyviajam principui suteikiama aplinka, vieta, lokacija. Ši Mėnulio funkcija puikiai matoma ir Mėnulį vaizduojančiame simbolyje – tai tarsi dubuo, paverstas ant šono. Priešingai nei Saulė, Mėnulis simbolizuoja moteriškąjį principą.

Ankstyvaisiais vaikystės metais, Mėnulis ypač svarbus horoskopo rodiklis. Naujagimiai, kūdikiai ir maži vaikai dar nėra sąmoningi. Jie turi esminius instinktyvius poreikius, kuriuos atskleidžia aplinkiniams ir jų patenkinimas leidžia jiems išlikti, tačiau jie dar nesuvokia savęs kaip sąmoningos, individualios ir unikalios asmenybės. Taigi šiuo laikotarpiu, Mėnulio savybės, nurodytos konkretaus horoskopo ženklo, vaiko gyvenime dažniausiai matomos daug ryškiau nei jo Saulės ženklo bruožai.

Taigi Mėnulis vaiko horoskope visų pirma simbolizuoja svarbiausius jo poreikius, jo emocines išraiškas ir ankstyvąsias vaikystės patirtis. Jis susijęs su pasąmonės prielaidomis, kurias vaikutis susiformuoja pačioje pradžioje – tai požiūriai, kurių išmokstame iš tėvų net nesuprasdami to, paveldimi mąstymo šablonai, instinktai ir labai svarbūs psichologiniai elgesio šablonai, kurie kyla iš kūdikiškų patirčių, tiek teigiamų, tiek neigiamų.

Iš Mėnulio ženklo bei jo pozicijos horoskope galime sužinoti nemažai dalykų. Mėnulio zodiako ženklas atskleidžia būdą, kuriuo veikia Mėnulio energijos. Taigi, Mėnulio ženklas suteiks informacijos apie tai, kokie yra svarbiausi vaiko poreikiai, kokią kasdieninę aplinką jam geriausia suteikti, kad jaustųsi saugiai ir komfortabiliai. Mėnulis atspindi ir tai, kaip vaikas įsisavina informaciją, todėl tai svarbus veiksnys, susijęs su intelekto vystimusi. Vaiko Mėnulio ženklas taip pat atskleidžia tuos ankstyvuosius jausmus ir patirtis, giliai prasiskverbiančius į žmogaus dvasią ir formuojančius tam tikrus elgesio modelius, kurie turės įtakos visam žmogaus gyvenimui. Taigi tėvai, auginantys vaiką ir suprasdami Mėnulio simbolizuojamus poreikius ir emocijas gali apsaugoti jį nuo galimų neigiamų patirčių ir tam tikrų blokų, kuriuos formuotų tokios patirtys.

Mėnulio ženklas atskleidžia ir tai, ko vaikas tikisi iš savo mamos. Ankstyvuoju vaikystės laikotarpiu mama vaikui tarsi visas pasaulis. Astrologijoje priimta, kad Mėnulis įkūnija Motinos archetipą. Tačiau Mėnulio padėtis vaiko horoskope daugiau aprašo tai, kaip vaikas linkęs matyti savo mamą ar žmogų, atliekantį motinos rolę, o ne tai, kokia ji ar jis yra iš tikrųjų.

Nors Mėnulio energijos iškiliausios keletą pirmųjų metų, jos visada šalia – tarsi asmenybės širdies ritmas. Esminiai poreikiai, simbolizuojami Mėnulio, išliks visą vaiko gyvenimą, žinoma, atitinkamai augs su kiekvienu jo raidos etapu. Apie Mėnulį galima galvoti kaip apie stipriausią rodiklį, parodantį vidinį vaiką, kuris vis dar slypi kiekviename žmoguje, einant gyvenimo keliu.