RUNOS: RAIDO

Išvertus pažodžiui šią runą, ji reiškia „jojimą“, „vežimą“ arba „ratą“. Visi žodžiai susiję su judėjimu. Tai judėjimas tiek laiku, tiek erdve ir santykis tarp jų abiejų.

Viena pirminių šios runos reikšmių – kelionė. Ji žymi ir patį judėjimą (tiek fizinį, tiek nematerialų), ir transporto priemonę, kuri talpina tai, kas vežama. Tai veiksmo runa, kai Ansuz pasakoja istorijas, tai Raido jas įgyvendina. Ši runa gali simbolizuoti fizinę kelionę, sėkmingai vedančią į svarbius gyvenimo pasikeitimus. Ji gali žymėti karjeros pokyčius ar gyvenamosios vietos keitimą. Tai asmeninio augimo ir transformacijos runa ir dažniau ji visgi simbolizuoja dvasinę kelionę ir apskritai žmogaus viso gyvenimo kelią. Keliaujant labai svarbi kryptis. Ir ši runa yra tarsi vidinis kompasas, padedantis pajusti tinkamą kryptį. Norint jį suprasti, reikia sekti savo pomėgius, poreikius, didžiausius troškimus ir svajones. Ši runa mums primena, kad turime nepamiršti apie savo sielos kelionę, pakankamai tam skirti dėmesio, apsvarstyti savo gyvenimo kryptį, tikslus. Ji pataria viską spręsti pačiam, atsižvelgiant į savo pačius giliausius ir slapčiausius jausmus. Raido mums sako: gyvenk DABAR, neracionalizuok ir neanalizuok visko per daug, tiesiog pajusk. Raido tikslas – atvesti mus į buvimą tuo, kas mes esame. Arba mažų mažiausiai ji žymi mūsų siekį tokiais būti. Ši kelionė – tai kelionė į sąžiningą bendravimą su savimi. Ir joje neišvengiamai sutiksime vidinį pasipriešinimą, bet savyje turime rasti valios ir stiprybės įveikti visas abejones.Tai kelionė tolyn, be baimių ir praeities patirčių, kurios yra per sunkus bagažas žengiant į ateitį. Raido kaip ir kitų runų energija mumyse visada gyva, todėl kelionė esamuoju momentu visada prieinama, nesvarbu ką veiktume ar kur bebūtume. Ir stabtelėjimai kelionėje nėra tokie svarbūs kaip pati kelionė. Pagal senovės skandinavų mitologiją, žmogaus likimą nulemia trys seserys Nornos, mano jau minėtos kalbant apie Ansuz. Tai žemesniosios deivės Urda („likimas“), Verdanti („tapsmas“) ir Skulda („pareiga“). Tai praeitis, dabartis ir ateitis. Urda vaizduojama kaip senė, Verdanti kaip vidutinio amžiaus moteris, o Skulda – visai jauna mergina. Jos visos trys gyvena po pasaulio medžiu Igdrasilu. Jos rūpinasi ne tik žmonių likimais, bet ir prižiūri patį medį, kiekvieną dieną laisto jį iš Urdo šaltinio. Tai likimo deivės. Todėl Raido mums nori pasakyti, kad yra ypatingų įvykių, kurie mažai priklauso nuo mūsų kontrolės. Likimas yra tai, ką privalome gerbti. Ir Raido pasirodymas gali reikšti, kad bet kokios pastangos pakeisti situaciją, pakreipti ją kažkaip kitaip – bevertės. Todėl geriausia taktika – pasidavimas ir susitaikymas. Runa mus moko paleisti kontrolę ar bet kokią praeities patirtį, kuri trukdo eiti nulemtu keliu – pačiu geriausiu ir teisingiausiu keliu. Čia visai kaip su tranzitais astrologijoje (tai įrankiai ateities prognozavimui). Kai mes juos suprantam, aiškiai suvokiam ir nesipriešinam – viskas puiku, kad ir koks sudėtingas tranzitas bebūtų, jis mums neatrodys toks sunkus. Sunkumus susikuriame mes patys, kai pradedame priešintis tam, kas yra neišvengiama ir yra mūsų kelias. Tuomet patys sau gyvenime prisikuriame papildomų kliūčių ir problemų. Taigi Raido – drąsiai ženk gyvenimo keliu.

Dvasinis augimas, kurį patiriame keliaudami gyvenimo keliu yra susijęs su cikliškumu. Pasiekus aukščiausią tikslo tašką, niekas nesibaigia, įvyksta transformacija ir prieiname naują pradžią. Mes galiausiai baigiame tame taške, kuriame pradėjome, bet patys jau nebeesam tie patys, esame kitame lygmenyje ir viską matome kitokioje perspektyvoje. Tarsi liptume spirale: iš viršaus žvelgiant atrodo, kad sukamės tame pačiame rate, tačiau, jei pažvelgtumėme iš šono, iš vertikalios perspektyvos, pamatytume, kad esame jau daug aukščiau pakilę nuo žemės, tiesa? Kartais atrodo, kad užbaigėme viską, ką buvome susiplanavę, įgyvendinome visus gyvenimo tikslus, tačiau gyvenimas tęsiasi, turime eiti toliau, prasideda kitas etapas. Cikliškumo principas vėlgi labai artimas astrologijai ir man netgi norisi sieti Raido su Saturno ciklu žmogaus gyvenime. Taigi ši runa sako: atpažink, pamatyk, kad viskas vyksta ciklais, sekdamas juos gali greitai ir efektyviai progresuoti. Kada ramybės metas –ilsėkis, kada metas judėti – sparčiai ženk į priekį. Cikliškumą žymi ir vienas iš šios runos simbolių – ratas. Ratas simbolizuoja, sukimąsi, judesį, pasikartojimą, laiko ratą. Ši runa labai susijusi su gamta – nes gamta akivaizdžiausiai mums atskleidžia cikliškumo principą (tai dienos ir nakties kaita, metų laikų kaita). Tai Saulės ratas ir jis turi 8 taškus (stipinus), kurie žymi 8 skirtingus paros laikus (dievai ne tik paskyrė saulę, mėnulį, dieną ir naktį skaičiuoti metus, bet taip pat pakvietė vakarą, vidurnaktį, rytą, priešpietį, vidurdienį, pavakarį eiti savo pareigas, o žiemą ir vasarą padarė metų laikų valdovais). Senovėje būtent Saulės judėjimo stebėjimas padėdavo žmonėms orientuotis tiek laike, tiek erdvėje. Raido yra kanalas gamtos įstatymui ir dar daugiau – kosminiam įstatymui, archetipinei tvarkai. Tai priežasties ir pasekmės dėsnis, kuris sako, kad kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį, tai yra kaip šauksi – taip atsilieps. Gal dėl to ši runa siejama su teise bei teisingumu ir labiausiai mitologiškai siejama su dievu Forsečiu. Forsetis – teisingumo, taikos ir santarvės dievas, Baldro ir Nanos sūnus. Forsetis buvo išmintingiausias ir labiausiai iškalbingas Asgardo dievas. Jis tarsi savo draugo karo dievo Tiro priešingybė, kuris labiau buvo linkęs į kraštutinumus. Kaip taikos dievas Forsetis dalyvavo sprendžiant ginčus bei kaip ir jo tėvas Baldras mėgo taiką ir ramybę. Taip pat ši runa simbolizuoja ir dualistinį principą, tai yra kiekvienas dalykas turi sau priešingybę. Ir Raido tikslas atrasti harmoniją tarp tų dviejų skirtingų pusių. Juk iš esmės nėra nei gero nei blogo, nei juoda nei balta – tik dvi skirtingos to paties daikto pusės. Raido mus moko sveiko balanso tarp pagarbos savo teisėms ir kitų žmonių teisių gerbimo. Apskritai Raido susijusi su skaičiumi 2 ir žymi viską, kas poroje. Dualistinis principas rodo, kad ši runa galėtų būti siejama su vienu iš dualistinių zodiako ženklų. Kai kurie autoriai mini Dvynius, o kai kurie Šaulį. Man vis dėl to ši runa yra Šaulio runa. Nes kelionė ir judėjimas čia nėra tas įprastas kasdieninis judėjimas, jo tikslas – sąmonės plėtra, supratimas, harmonija. Tai ir tiesos paieška, ir teisingumo principas ir kosminiai dėsniai.

Dar vienas šios runos simbolis – „vežimas, karieta“. Jis žymi transporto priemonę. Tai gali būti nuoroda į priemones, reikalingas keliaujant savo gyvenimo keliu. Tai išorinė pagalba ir potencialios galimybės. Mitologiškai ši karieta reiškia Saulės vežimą arba dievo Toro karietą. Toras – griaustinio dievas ir griaustinį jis sukelia važinėdamas po dangų savo karieta. Įdomi šios runos sąsaja su ąžuolu. Ąžuolas yra labiausiai žaibo pažeidžiamas medis. Ir čia galima aliuzija į baltų dievą Perkūną, kuris kaip ir Toras buvo griaustinio dievas, o ąžuolai buvo laikomi jo namais. Ąžuolus garbindavo ne tik  senovės baltai, bet ir druidai. Prie ąžuolų vykdavo visi svarbiausi ritualai. O kas gi yra ritualas – tai kažkoks pasikartojantis veiksmas, kuriuo siekiama sukelti tam tikrą efektą žmogaus protui. Tai įrankis, padedantis persikelti iš įprastos kasdienybės į subtilesnes vibracijas. Taigi Raido žymi ne tik mums įprastas keliones, bet ir keliones į kitus sąmoningumo lygmenis (9 pasauliai, kuriuos jungia medis Igdrasilas – tarsi 9 skirtingos dimensijos). Tai ir šamaniškos kelionės – persikėlimas į kitą realybę, į požemio karalystę, siekant įgyti galios ir išminties.

Judėjimas ir cikliškumas siejasi su ritmu, nes ratų sukimasis sąlygoja ritmingus, cikliškus jausmus. Ritmas įkūnytas visoje kūrinijoje. Per ritminius veiksmus ir šokius žmogus gali suvokti savo asmeninį ritmą, prisiderinti prie jo, tapti vienu su juo ir su pasauliniu ritmu. Raido yra ritminių ritualų runa, kurie turi gilią prasmę.

Taigi, šią runą tinka naudoti ritualų sustiprinimui, ypatingai ritualams per pilnatį ir ypatingas dienas. Taip pat gyvenimui dabartyje. Ši runa padeda atrasti ryšį su „vidiniu kompasu“, „vidiniu patarėju“. Runa padeda pažadinti asmenines magijos galias. Tinka darbui su runomis. Ji padeda susiderinti su asmeniniu ir pasauliniais ritmais bei atrasti kūrybinį ritmą veikloje. Keliaujant ši runa atlieka apsaugos funkciją, todėl galima išraižyti mašinoje, ant lagamino, ant laiško –padeda pasiekti reikiamą tikslą, o taip pat galima užrašyti ant lapelio ir tris kart perlenkus nešiotis su savimi kelionės metu. Runa tinkama situacijoms, susijusioms su lyderyste, situacijų kontrole, sprendimų priėmimu, tų, kurie veda į neatidėliotinus veiksmus. Medituodamas su šia runa žmogus pradės matyti erdvę ir laiką kaip asmeninę realybę, o ne kažkieno kito primestą jam. Taip pat ši runa pakelia natūralių procesų sąmoningumą, jį išplečia (čia man labai siejasi su Mėnulio pamoka – sąmoningai pasirinkti pasąmonę), sustiprina ryšį su ciklišku judėjimu gyvenime, padeda nukreipti energiją link tam tikro tikslo įgyvendinimo.

RUNOS: ANSUZ

Runos mitologija. Vieną dieną vyriausias dievų dievas Odinas jojo ant savo žirgo Sleipniro ir prijojo didžiulį pasaulio medį Igdrasilą. Tai milžiniškas uosis, jungiantis devynis skirtingus pasaulius. Tai pasaulio ašis, gyvybės medis. Ant vienos kalvos po šiuo medžiu gyvena trys deivės Urda, Verdani ir Skulda. Jos visai kaip trys graikų Moiros verpia žmonių likimus. Tai praeitis, dabartis ir ateitis. Įdomiausia, kad Urda (praeitis) perima giją iš Verdani (dabartis), o Verdani perima ją iš Skuldos (ateitis). Tai yra „Kas buvo rytoj ir bus vakar?“ Dar viena nuoroda mums, kad laikas nėra linijinis. Šios trys likimo deivės saugo labai didelę išmintį. Ir dievas Odinas jas kamantinėdamas daug sužino apie praeitį ir ateitį, bet jam vis dar negana, jis trokšta sužinoti dar daugiau pasaulio paslapčių. Tuomet moterys pataria jam nukeliauti pas milžiną Mimirą, kuris gyvena prie pat išminties šaltinio, yra jo šeimininkas ir saugotojas. Taigi Dievas Odinas nukeliauja į milžinų žemę, kad atsigertų išminties iš Mimiro saugomo šaltinio, tačiau milžinas taip lengvai nenori atiduoti savo žinių, todėl kaip užmokestį Odinas Mimirui palieka savo kairę akį, tuomet Mimiras atskleidžia jam savo paslaptis. Bet ir tuomet Odinas nepasitenkina išminties paieškos rezultatais. Prieš grįždamas, jis užsuka prie pasaulio medžio. Netikėtai jo apsiaustą pagauna medžio šakos ir Odinas kabo tarp dangaus ir žemės. Kad ir kaip jis bando išsilaisvinti, jam nepavyksta. Taip jis kabo devynias dienas ir naktis, nevalgęs ir negėręs (kai kurie šaltiniai dar mini, kad jis kabo persidūręs save kardu). Ir jam taip bekabant  netikėtai pradėjo šviesėti ir aiškėti viduje, tarsi nušvito. Galiausiai jis pamatė ant žemės pačius vertingiausius simbolius. Jis sukaupęs visas jėgas, įdėjęs visas pastangas šiaip ne taip pasiekė tuos simbolius. Pavadino juos runomis, nes jos šnabždėjo išmintį (vienas iš runų pažodinių vertimų yra „šnabždėti“). Dabar Odinas jau sugebėjo išsilaisvinti iš medžio. Odinas inicijavo kitas dievybes į runų išmintį ir taip pat perdavė šią dovaną patiems ištikimiausiems ir išmintingiausiems žmonėms, tarsi graikų Prometėjas perdavė žmonėms ugnį. Kaip ir be ugnies, taip ir be runų išminties žmogui gyventi būtų buvę sunku.

Runos interpretacija: Runa apie kurią šiandien noriu papasakoti yra Odino runa Ansuz. Pirminė jos reikšmė yra visų dievų dievas, Praamžis, tradiciškai tai Odinas. Ir Odinas šioje runo tarsi supriešinamas su Lokiu, dievų pasiuntiniu ir apgaviku. Taip pat ši runa siejama su tokiais žodžiais kaip „burna“, „kvėpavimas“. O iš to kyla daugybė reikšmių ir prasmių. Tai išmintis, bet ne statinė jos būsena, bet judėjimas, perdavimas iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas. Tai komunikavimas, kurio pagrindinė priemonė yra kalba. Apskritai, ši runa man yra tokia merkuriška, kad kalbėti apie ją ir tuo pačiu nekalbėti apie Merkurijų yra praktiškai neįmanoma. Komunikavimas yra viena iš pagrindinių Merkurijaus funkcijų. Jos dėka galima įveikti spragą, kuri egzistuoja tarp dviejų esybių. Pasaulis yra padalintas tarp objekto ir subjekto, tarp tavęs ir manęs. Ir mes niekada negalėsime pilnai suvokti kito žmogaus pasaulio, perimti jo supratimo. Tačiau nesame ir visai atskirti nuo jo – mes galime kalbėti. Pats žodis nėra kažkoks realus, tai mūsų protas jam suteikia prasmę. Kalba – tai simbolių kalba. Ji apima visų rūšių informacijos perdavimą. Viskas, ką mes patiriam, jaučiam, tikim ar netikim yra perduodama ženklais, kurie atskleidžia faktus, patirtis ar esybes mūsų mintyse. Pvz. mūsų vizualinis medžio įspūdis nėra daiktas. Tai yra smegenų patirtis, šviesai susidūrus su akių tinklaine. Tai ką mes matome kaip medį, yra tik mūsų patirtis medžio realybės aspekto atžvilgiu. Visi kiti įspūdžiai taip pat sukurti smegenims gaunant informaciją iš jutimo organų. Pirminiai simboliai yra tie, kurie kyla tiesiogiai iš mūsų patirčių. O kalbos simboliai šiuo atžvilgiu geriausiu atveju tik antriniai. Todėl net ir puikiausi komunikatoriai ne visada gali perduoti tas tikrąsias patirtis. Iš čia kyla labai svarbi kitos, ne žodinės komunikavimo priemonės reikšmė – tai menas plačiąja prasme. Menas tikrai nėra toks tikslus kaip kalba, tačiau jis operuoja pirminiais simboliais ir dėl to kartais yra tikrai labai galinga priemonė ir gali žmonėms perduoti tą informaciją, kurios nenusakysi žodžiais. Dėl to Ansuz labai siejama tiek su poezija, tiek su literatūra plačiąją prasme, tiek su muzika ir pačiu kūrybiniu įkvėpimu. Jau pats žodis įkvėpimas mums duoda nuorodą į žodį „kvėpavimas“, kuris yra vienas iš raktinių šios runos žodžių. Kokia galinga ši runa galime suprasti, jei pagalvosime apie tokius dalykus, kaip pirmasis kūdikio įkvėpimas ar paskutinis žmogaus atodūsis. Jei pagalvotume apie kvėpavimą kaip apie procesą, tai suprastume, kad tai jungtis tarp fizinio pasaulio ir viso supančio energetinio pasaulio. Kvėpavimas labai svarbus ir meditacijos metu, taigi praktikuojant meditaciją būtų tikslinga naudoti Ansuz. Grįžtant prie Ansuz komunikavimo funkcijos, būtina paminėti, kad tai ne tik mums įprastas komunikavimas, tai ir bendravimas su kitomis gyvybės formomis (augalais, gyvūnais) ar aukštesnėm būtybėm. Tikriausiai dėl to ši runa siejama su vizijom, įžvalgom, šamanyste ir aiškiaregyste.

Kitas labai svarbus runos Ansuz aspektas – sąmoningumas. Jei prieš tai buvusią runą Thurisaz simbolizuoja milžinai, kurie yra chaotiškos jėgos, tai runą Ansuz simbolizuojantis Odinas įveda aiškumo, supratimo ir tvarkos. Thurisaz – tai pasąmoningas vidinis žinojimas, kad perėję asmeninį pragarą galėsime kilti į šviesą. Ansuz – tai sąmoningas supratimas apie visą tai, kas vyksta aplinkui, supratimas ir gebėjimas perduoti tai kitiems. Ansuz- tai įvardinimas. Įvardindami dalyką jam suteikiame galią. Senovėje įvardinimas padėdavo išsklaidyti piktąsias dvasias, supančioti demonus ir išsivaduoti iš psichologinių grandinių. Ansuz taip pat primena ir apie tai, kokia svarbi yra mūsų vardo reikšmė. Ir šiuo atžvilgiu runa vėlgi labai siejasi su Merkurijumi, kuris yra pačios sąmonės aspektas: jis sukuria santykį tarp subjekto ir objekto, kuris yra būtinas, kad egzistuotų sąmoningumas. Vaikas pradeda kalbėti maždaug tuo metu kai pradeda suvokti, kad žmonės yra atsiskyrę vienas nuo kito. Taigi, Ansuz atskleidžia magiją, kurios dėka simbolių pagalba, kalba, rašytinis žodis įvedą tvarką į pusiau sąmoningą ar visai nesąmoningą protą. Šiauriečių mitologijoje dažnai minima kova tarp dievų ir milžinų, simboliškai ji reiškia kovą tarp sąmonės ir pasąmonės, su kuria susiduriame pasaulyje, kuri vyksta ir mūsų viduje. Taigi Ansuz taip pat reiškia ir kūno bei proto balansą, vidinę harmoniją. Būrimuose ši runa gali reikšti, žinutę, informaciją, gerą patarimą, dažniausiai iš žmogaus, kuris laikomas autoritetu. Šiuo patarimu tikrai reikėtų pasinaudoti. Tai mokymo ir mokymosi runa, kuri pažadina spartesnį mokymąsi, mokymą ir dalinimąsi žiniomis. Ji garantuoja harmoniją ir tvarką. Tai išmintis, dvasinės galios, tai pasaulio medžio pažinimas. Tai sintezė ir transformacija. Dieviškasis įkvėpimas.