RUNOS: RAIDO

Išvertus pažodžiui šią runą, ji reiškia „jojimą“, „vežimą“ arba „ratą“. Visi žodžiai susiję su judėjimu. Tai judėjimas tiek laiku, tiek erdve ir santykis tarp jų abiejų.

Viena pirminių šios runos reikšmių – kelionė. Ji žymi ir patį judėjimą (tiek fizinį, tiek nematerialų), ir transporto priemonę, kuri talpina tai, kas vežama. Tai veiksmo runa, kai Ansuz pasakoja istorijas, tai Raido jas įgyvendina. Ši runa gali simbolizuoti fizinę kelionę, sėkmingai vedančią į svarbius gyvenimo pasikeitimus. Ji gali žymėti karjeros pokyčius ar gyvenamosios vietos keitimą. Tai asmeninio augimo ir transformacijos runa ir dažniau ji visgi simbolizuoja dvasinę kelionę ir apskritai žmogaus viso gyvenimo kelią. Keliaujant labai svarbi kryptis. Ir ši runa yra tarsi vidinis kompasas, padedantis pajusti tinkamą kryptį. Norint jį suprasti, reikia sekti savo pomėgius, poreikius, didžiausius troškimus ir svajones. Ši runa mums primena, kad turime nepamiršti apie savo sielos kelionę, pakankamai tam skirti dėmesio, apsvarstyti savo gyvenimo kryptį, tikslus. Ji pataria viską spręsti pačiam, atsižvelgiant į savo pačius giliausius ir slapčiausius jausmus. Raido mums sako: gyvenk DABAR, neracionalizuok ir neanalizuok visko per daug, tiesiog pajusk. Raido tikslas – atvesti mus į buvimą tuo, kas mes esame. Arba mažų mažiausiai ji žymi mūsų siekį tokiais būti. Ši kelionė – tai kelionė į sąžiningą bendravimą su savimi. Ir joje neišvengiamai sutiksime vidinį pasipriešinimą, bet savyje turime rasti valios ir stiprybės įveikti visas abejones.Tai kelionė tolyn, be baimių ir praeities patirčių, kurios yra per sunkus bagažas žengiant į ateitį. Raido kaip ir kitų runų energija mumyse visada gyva, todėl kelionė esamuoju momentu visada prieinama, nesvarbu ką veiktume ar kur bebūtume. Ir stabtelėjimai kelionėje nėra tokie svarbūs kaip pati kelionė. Pagal senovės skandinavų mitologiją, žmogaus likimą nulemia trys seserys Nornos, mano jau minėtos kalbant apie Ansuz. Tai žemesniosios deivės Urda („likimas“), Verdanti („tapsmas“) ir Skulda („pareiga“). Tai praeitis, dabartis ir ateitis. Urda vaizduojama kaip senė, Verdanti kaip vidutinio amžiaus moteris, o Skulda – visai jauna mergina. Jos visos trys gyvena po pasaulio medžiu Igdrasilu. Jos rūpinasi ne tik žmonių likimais, bet ir prižiūri patį medį, kiekvieną dieną laisto jį iš Urdo šaltinio. Tai likimo deivės. Todėl Raido mums nori pasakyti, kad yra ypatingų įvykių, kurie mažai priklauso nuo mūsų kontrolės. Likimas yra tai, ką privalome gerbti. Ir Raido pasirodymas gali reikšti, kad bet kokios pastangos pakeisti situaciją, pakreipti ją kažkaip kitaip – bevertės. Todėl geriausia taktika – pasidavimas ir susitaikymas. Runa mus moko paleisti kontrolę ar bet kokią praeities patirtį, kuri trukdo eiti nulemtu keliu – pačiu geriausiu ir teisingiausiu keliu. Čia visai kaip su tranzitais astrologijoje (tai įrankiai ateities prognozavimui). Kai mes juos suprantam, aiškiai suvokiam ir nesipriešinam – viskas puiku, kad ir koks sudėtingas tranzitas bebūtų, jis mums neatrodys toks sunkus. Sunkumus susikuriame mes patys, kai pradedame priešintis tam, kas yra neišvengiama ir yra mūsų kelias. Tuomet patys sau gyvenime prisikuriame papildomų kliūčių ir problemų. Taigi Raido – drąsiai ženk gyvenimo keliu.

Dvasinis augimas, kurį patiriame keliaudami gyvenimo keliu yra susijęs su cikliškumu. Pasiekus aukščiausią tikslo tašką, niekas nesibaigia, įvyksta transformacija ir prieiname naują pradžią. Mes galiausiai baigiame tame taške, kuriame pradėjome, bet patys jau nebeesam tie patys, esame kitame lygmenyje ir viską matome kitokioje perspektyvoje. Tarsi liptume spirale: iš viršaus žvelgiant atrodo, kad sukamės tame pačiame rate, tačiau, jei pažvelgtumėme iš šono, iš vertikalios perspektyvos, pamatytume, kad esame jau daug aukščiau pakilę nuo žemės, tiesa? Kartais atrodo, kad užbaigėme viską, ką buvome susiplanavę, įgyvendinome visus gyvenimo tikslus, tačiau gyvenimas tęsiasi, turime eiti toliau, prasideda kitas etapas. Cikliškumo principas vėlgi labai artimas astrologijai ir man netgi norisi sieti Raido su Saturno ciklu žmogaus gyvenime. Taigi ši runa sako: atpažink, pamatyk, kad viskas vyksta ciklais, sekdamas juos gali greitai ir efektyviai progresuoti. Kada ramybės metas –ilsėkis, kada metas judėti – sparčiai ženk į priekį. Cikliškumą žymi ir vienas iš šios runos simbolių – ratas. Ratas simbolizuoja, sukimąsi, judesį, pasikartojimą, laiko ratą. Ši runa labai susijusi su gamta – nes gamta akivaizdžiausiai mums atskleidžia cikliškumo principą (tai dienos ir nakties kaita, metų laikų kaita). Tai Saulės ratas ir jis turi 8 taškus (stipinus), kurie žymi 8 skirtingus paros laikus (dievai ne tik paskyrė saulę, mėnulį, dieną ir naktį skaičiuoti metus, bet taip pat pakvietė vakarą, vidurnaktį, rytą, priešpietį, vidurdienį, pavakarį eiti savo pareigas, o žiemą ir vasarą padarė metų laikų valdovais). Senovėje būtent Saulės judėjimo stebėjimas padėdavo žmonėms orientuotis tiek laike, tiek erdvėje. Raido yra kanalas gamtos įstatymui ir dar daugiau – kosminiam įstatymui, archetipinei tvarkai. Tai priežasties ir pasekmės dėsnis, kuris sako, kad kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį, tai yra kaip šauksi – taip atsilieps. Gal dėl to ši runa siejama su teise bei teisingumu ir labiausiai mitologiškai siejama su dievu Forsečiu. Forsetis – teisingumo, taikos ir santarvės dievas, Baldro ir Nanos sūnus. Forsetis buvo išmintingiausias ir labiausiai iškalbingas Asgardo dievas. Jis tarsi savo draugo karo dievo Tiro priešingybė, kuris labiau buvo linkęs į kraštutinumus. Kaip taikos dievas Forsetis dalyvavo sprendžiant ginčus bei kaip ir jo tėvas Baldras mėgo taiką ir ramybę. Taip pat ši runa simbolizuoja ir dualistinį principą, tai yra kiekvienas dalykas turi sau priešingybę. Ir Raido tikslas atrasti harmoniją tarp tų dviejų skirtingų pusių. Juk iš esmės nėra nei gero nei blogo, nei juoda nei balta – tik dvi skirtingos to paties daikto pusės. Raido mus moko sveiko balanso tarp pagarbos savo teisėms ir kitų žmonių teisių gerbimo. Apskritai Raido susijusi su skaičiumi 2 ir žymi viską, kas poroje. Dualistinis principas rodo, kad ši runa galėtų būti siejama su vienu iš dualistinių zodiako ženklų. Kai kurie autoriai mini Dvynius, o kai kurie Šaulį. Man vis dėl to ši runa yra Šaulio runa. Nes kelionė ir judėjimas čia nėra tas įprastas kasdieninis judėjimas, jo tikslas – sąmonės plėtra, supratimas, harmonija. Tai ir tiesos paieška, ir teisingumo principas ir kosminiai dėsniai.

Dar vienas šios runos simbolis – „vežimas, karieta“. Jis žymi transporto priemonę. Tai gali būti nuoroda į priemones, reikalingas keliaujant savo gyvenimo keliu. Tai išorinė pagalba ir potencialios galimybės. Mitologiškai ši karieta reiškia Saulės vežimą arba dievo Toro karietą. Toras – griaustinio dievas ir griaustinį jis sukelia važinėdamas po dangų savo karieta. Įdomi šios runos sąsaja su ąžuolu. Ąžuolas yra labiausiai žaibo pažeidžiamas medis. Ir čia galima aliuzija į baltų dievą Perkūną, kuris kaip ir Toras buvo griaustinio dievas, o ąžuolai buvo laikomi jo namais. Ąžuolus garbindavo ne tik  senovės baltai, bet ir druidai. Prie ąžuolų vykdavo visi svarbiausi ritualai. O kas gi yra ritualas – tai kažkoks pasikartojantis veiksmas, kuriuo siekiama sukelti tam tikrą efektą žmogaus protui. Tai įrankis, padedantis persikelti iš įprastos kasdienybės į subtilesnes vibracijas. Taigi Raido žymi ne tik mums įprastas keliones, bet ir keliones į kitus sąmoningumo lygmenis (9 pasauliai, kuriuos jungia medis Igdrasilas – tarsi 9 skirtingos dimensijos). Tai ir šamaniškos kelionės – persikėlimas į kitą realybę, į požemio karalystę, siekant įgyti galios ir išminties.

Judėjimas ir cikliškumas siejasi su ritmu, nes ratų sukimasis sąlygoja ritmingus, cikliškus jausmus. Ritmas įkūnytas visoje kūrinijoje. Per ritminius veiksmus ir šokius žmogus gali suvokti savo asmeninį ritmą, prisiderinti prie jo, tapti vienu su juo ir su pasauliniu ritmu. Raido yra ritminių ritualų runa, kurie turi gilią prasmę.

Taigi, šią runą tinka naudoti ritualų sustiprinimui, ypatingai ritualams per pilnatį ir ypatingas dienas. Taip pat gyvenimui dabartyje. Ši runa padeda atrasti ryšį su „vidiniu kompasu“, „vidiniu patarėju“. Runa padeda pažadinti asmenines magijos galias. Tinka darbui su runomis. Ji padeda susiderinti su asmeniniu ir pasauliniais ritmais bei atrasti kūrybinį ritmą veikloje. Keliaujant ši runa atlieka apsaugos funkciją, todėl galima išraižyti mašinoje, ant lagamino, ant laiško –padeda pasiekti reikiamą tikslą, o taip pat galima užrašyti ant lapelio ir tris kart perlenkus nešiotis su savimi kelionės metu. Runa tinkama situacijoms, susijusioms su lyderyste, situacijų kontrole, sprendimų priėmimu, tų, kurie veda į neatidėliotinus veiksmus. Medituodamas su šia runa žmogus pradės matyti erdvę ir laiką kaip asmeninę realybę, o ne kažkieno kito primestą jam. Taip pat ši runa pakelia natūralių procesų sąmoningumą, jį išplečia (čia man labai siejasi su Mėnulio pamoka – sąmoningai pasirinkti pasąmonę), sustiprina ryšį su ciklišku judėjimu gyvenime, padeda nukreipti energiją link tam tikro tikslo įgyvendinimo.

Jeigu patiko, pasidalinkite!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply